Siirry sisältöön

Rekisteriseloste

Asianajotoimisto Viinikkala & Yikoski Ky

Rekisterinpitäjä: Asianajotoimisto Viinikkala & Ylikoski Ky
Yhteyshenkilö: Vastuunalainen yhtiömies, asianajaja Raine Ylikoski
Y-tunnus: 0969441-6
Kotipaikka: Rauma
Osoite: Valtakatu 3 B 1, 26100 Rauma

Asianajotoimistolla on asiakasrekisteri, joka koostuu asiakasvararekisteristä ja asiakastietorekisteristä.

Rekisteriä käytetään toimeksiantojen hoitamiseen ja suunnitteluun, esteellisyyden selvittämiseen toimeksiantoa vastaanottaessa sekä toimenpiteiden kohdistamiseen oikeisiin toimeksiantoihin.

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot toimiston asiakkaista ja toimeksiantojen vastapuolista:

  • nimi
  • henkilötunnus
  • osoite ja muut yhteystiedot (puhelin ja sähköposti)
  • asiakkaan lakisääteiset edustajat
  • laskutusta varten tarvittavat tiedot
  • toimeksiannot, niiden asiasisältö ja niissä suoritetut toimenpiteet
  • toimiston hallinnassa olleet asiakasvarat

Asiakasrekisterin tiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään ja osittain asiakkaan toimeksiantoon liittyvistä asiakirjoista, joita saadaan asiakkaan jutun hoitamiseksi ja etujen ajamiseksi viranomaisilta. Tietoja kertyy myös rekisterinpitäjän omassa toiminnassa.

Asiakasrekisteritietoja ei luovuteta yleisesti taikka säännönmukaisesti kenellekään. Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Asiakasrekisterissä olevaa tietoa käytetään vain siihen tarkoitukseen, jota varten se on hankittu tai saatu, ellei laissa ole toisin säädetty.

Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä ei luovuteta sivullisille ilman asiakkaan suostumusta tai nimenomaista lain säädöstä. Asiakastietoja käyttävät ainoastaan toimeksiantojen hoitoon osallistuvat henkilöt. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö(t) päättää käyttöoikeuden antamisesta työntekijöille siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä vaativat.

Asiakastietoja käsitellään sekä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla että manuaalisesti. Tietokoneella olevia tietoja pääsevät katsomaan vain niihin oikeutetut, rekisterinpitäjän valvonnan alaisuudessa olevat henkilöt.

Paperiset asiakansiot säilytetään toimeksiantokohtaisesti henkilökunnan jatkuvan silmälläpidon alaisena ja muuna aikana asianmukaisesti lukitussa ja valvotuissa tiloissa.

Vieritä ylös