Siirry sisältöön

Edunvalvontavaltuutus

Mikäli tulet sairauden tai heikentyneen terveydentilan vuoksi tulevaisuudessa kykenemättömäksi hoitamaan omia taloudellisia ja henkilöä koskevia asioitasi, sinulle voidaan määrätä edunvalvoja.
Tekemällä edunvalvontavaltuutuksen, voit jo etukäteen päättää, kuka asioitasi hoitaa tällaisena hetkenä sekä voit määritellä edunvalvonnan tehtävän rajat.

Edunvalvontavaltuutuksen voi tehdä henkilö, joka on vielä kelpoinen tekemään kyseisen oikeustoimen. Asiakirja tulee siis laatia hyvissä ajoin ennen kuin valtuuttaja menettää toimintakykynsä omien asioidensa hoitamiseen. Tämän vuoksi edunvalvontavaltuutuksen laatimista ei tulisi lykätä vanhuuden viime hetkille. Usein edunvalvontavaltuutuksen tekevä henkilö on eläkeikäinen, mutta valtuutuksen tekoa voimme suositella kaiken ikäisille. Asiakirjan voi myöhemmässä vaiheessa peruuttaa niin kauan, kunnes henkilö säilyttää kykynsä tehdä päätöksiä omista asioistaan.

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan vasta silloin, kun sen tehneen henkilön on todettu olevan kykenemätön itse asioitaan hoitamaan. Lähtökohtaisesti tämä todetaan ajantasaisella lääkärintodistuksella. Edunvalvontavaltuutuksen tekemisellä henkilö ei siis rajoita omaa toimintakykyään hoitaa omia asioitaan välittömästi, vaan nimenomaisesti vasta silloin kun sille on puolueettomasti arvioiden aihetta.

Kuten muihinkin oikeudellisiin asiakirjoihin, myös edunvalvontavaltuutuksen tekemiseen liittyy monia tarkkoja muotovaatimuksia sekä erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa sen sisältöön. Tämän vuoksi on suositeltavaa kääntyä toimistomme puoleen.

Vieritä ylös