Siirry sisältöön

Asianajopalvelut

Asianajotoimisto Viinikkala & Ylikoski Ky on yleisjuridiikkaan erikoistunut toimisto, joka palvelee sekä yksityisiä että yritysasiakkaita.

Meillä on vahva kokemus sellaisten oikeudellisten ongelmien ratkaisemisesta, joita tavallinen ihminen elämässään kohtaa. Tällaisia asioita ovat mm. asuminen ja rakentaminen, erilaiset avio- ja avoerotilanteet, kuluttajakaupat, rikokset tai vaikkapa työsuhteeseen liittyvät ongelmat.

Yritysasiakkaiden kohdalla toimeksiannot liittyvät usein saatavien perintään sekä sopimusriitojen ratkaisuun ja ehkäisemiseen

Perhe- ja perintöoikeus

Perhe- ja perintöoikeudessa palvelumme kattavat:

 • avioeroon liittyvät asiat (ositus ja lasten huolto, asuminen, tapaaminen ja elatusapu)
 • avioehtosopimukset
 • avioeron varalta tehtävät sopimukset
 • muut perheoikeudelliset asiat
 • testamentit
 • perunkirjoitukset
 • pesänselvitykset ja perinnönjaot
 • perintöverosuunnittelun

» Lue lisää perhe- ja perintöoikeuden palveluistamme

Rikosasiat

Toimistollamme on paikallisesti rautainen kokemus rikosoikeudenkäynneistä. Olemme hoitaneet rikosasioita laidasta laitaan, sekavista liikennerikoksista vaativiin talousrikoksiin.

Rikosasioissa palvelumme kattavat mm:

 • Vastaajan/asianomistajan eli rikoksen uhrin avustamisen esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä rikos- ja lähestymiskieltoasioissa
 • Vahingonkorvausten perinnän
 • Valtiokonttorille tehtävät hakemukset

» Lue lisää rikosoikeuden palveluistamme

Sopimukset ja muut velvoitteet

Niin yksityishenkilöt kuin yritykset ovat päivittäin tekemisissä erilaisten sopimusten kanssa. Intressit ja olosuhteet vaihtelevat sopimusasioissa huomattavasti, mutta ongelmat pelkistyvät usein kysymykseen, mitä on sovittu, onko sopimusta noudatettu ja mitä mahdollisesta sopimusrikkomuksesta seuraa

Suosittelemme ottamaan yhteyttä hyvissä ajoin jo ennen kuin riita-asia on pahimmillaan,

» Lue lisää sopimusoikeuspalveluistamme

Edunvalvontavaltuutus

Mikäli tulet sairauden tai heikentyneen terveydentilan vuoksi tulevaisuudessa kykenemättömäksi hoitamaan omia taloudellisia ja henkilöä koskevia asioitasi, sinulle voidaan määrätä edunvalvoja.
Tekemällä edunvalvontavaltuutuksen, voit jo etukäteen päättää, kuka asioitasi hoitaa tällaisena hetkenä sekä voit määritellä edunvalvonnan tehtävän rajat.

» Lue lisää edunvalvontaan liittyvistä palveluistamme

Vieritä ylös