Siirry sisältöön

Perhe- ja perintöoikeus

Perhe- ja perintöoikeudessa palvelumme kattavat:

  • avioeroon liittyvät asiat (ositus ja lasten huolto, asuminen, tapaaminen ja elatusapu)
  • avioehtosopimukset
  • avioeron varalta tehtävät sopimukset
  • muut perheoikeudelliset asiat
  • testamentit
  • perunkirjoitukset
  • pesänselvitykset ja perinnönjaot
  • perintöverosuunnittelun

Avio- tai avoliiton päättymiseen liittyy monia asioita, jotka edellyttävät puolisoiden välisiä sopimuksia.

Yhteinen omaisuus on jaettava, lasten osalta on päätettävä huollosta, asumisesta, tapaamisista ja mahdollisesta elatusavusta. Vanhemmat voivat melko vapaasti sopia keskenään edellä mainituista asioista ja suurimmassa osassa tapauksissa asiat sovitaan ilman oikeudenkäyntiä. Asioiden sovinnollinen ratkaisu on yleensä paras kaikkien osapuolten kannalta.

Sopimukset on suositeltavaa tehdä aina kirjallisesti. Ilman riittävää asiantuntemusta laadittuihin sopimuksiin sisältyy myös riski jonkun osapuolen oikeuksien rikkomisesta, pahimmassa tapauksessa lapsen. Päivitetty laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta astuu voimaan joulukuussa 2019 ja se osaltaan mahdollistaa joustavammat vaihtoehdot asioiden järjestelemiselle. Tätä kautta myös oikeudellisen asiantuntemuksen tarve tulee kasvamaan.

Perintöoikeuteen jokainen tutustuu viimeistään lähimmäisen kuoltua. Jäämistöoikeus sisältää monia osittain tulkinnallisia sääntöjä, joita tulee noudattaa. Perintöoikeudelliset kysymykset ja ongelmat ovat aina vain mutkikkaampia johtuen paljolti siitä, että perhesuhteet ovat monimuotoistuneet. Perintöoikeudellisissa asioissa jos missä kannattaa kääntyä ajoissa asiantuntijan puoleen. Kaikkia ongelmia ei kokenutkaan lakimies pysty ennakoimaan, mutta esimerkiksi testamentin tekemisellä voidaan ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä.

Ongelmien kartoittamisen ja ehkäisemisen ohella taiten laadittu testamentti tuo merkittävää verosäästöä. Testamentin laatimisen ohella asiantunteva avustaja on palkkansa veroinen perunkirjoituksessa ja sitä seuraavassa perinnönjaossa. Verosäästön ohella perintöasioissa on lukuisia määräaikoja, jotka täytyy osata huomioida oikeudenmenetysten uhalla.

Meillä on pitkä ja kattava kokemus perhe- ja perintöoikeudellisten toimeksiantojen hoitamisesta, niin sopimus- kuin oikeudenkäyntimenettelyssä.

Perukirjojen ja muiden jäämistöoikeudellisten asiakirjojen kuten testamentin laatimiseen löytyy nykyään jopa ihan hyviä malleja internetistä. Jäämistöoikeudellinen sääntely ja etenkin siihen läheisesti liittyvä vero-oikeudellinen sääntely on kuitenkin laajaa ja osin jopa koulutetuille ammattilaisille hankalasti ymmärrettävää. Vaikka jonkun asian voisi tehdäkin itse, tämä ei tarkoita sitä, että se kannattaisi tehdä itse.

Vieritä ylös