Siirry sisältöön

Mikä on asianajaja?

Entä luvan saanut oikeudenkäyntiavusta? Lakimies?

Oikeusalan ammattilaisilla on useita eri nimityksiä ja usein asiakkaat ovatkin kyselleet, miten nämä kaikki termit eroavat toisistaan.

Oikeustieteiden maisteri (OTM) / oikeustieteiden kandinaatti (OTK)

Nämä ovat yleisnimikkeitä kaikille, ketkä ovat suorittaneet ylemmän oikeudellisen korkeakoulututkinnon. Heillä on sama koulutus mutta oikeustieteiden kandinaatti on vanhempi nimitys tutkinnosta saadulle ammattinimikkeelle.

Juristi / Lakimies

Nämä ovat suojaamattomia yleisnimikkeitä oikeudellisen alan ammattilaisille.

Asianajaja

Asianajaja on oikeustieteiden maisteri tai oikeustieteiden kandinaatti, jolla on useamman vuoden työkokemus (vähintään 4 vuotta) lakimiestehtävistä.

Asianajajan tulee suorittaa asianajatutkinto ja hänen tulee täyttää asianajajalaissa ja asianajajaliiton säännöissä määrätyt edellytykset. Tämän jälkeen hän voi hakea Suomen Asianajajaliiton jäsenyyttä ja siten asianajajan titteliä. Suomen Asianajajaliitto valvoo kaikkia asianajajia. Kaikkien asianajajien on noudatettava hyvää asianajotapaa, heidän tulee ylläpitää ammattitaitoaan kouluttautumalla ja heillä tulee olla toiminnan vastuuvakuutus.

Varatuomari

Varatuomari on oikeudellinen arvonimi, joka myönnetään henkilön suoritettua vuoden kestävän harjoittelun tuomioistuimessa. Harjoittelun aikana henkilö eli auskultantti toimii tuomarin tehtävissä.

Luvan saanut oikeudenkäyntiavusta / lupalakimies

Vuodesta 2013 lähtien oikeudellisen tutkinnon (OTM/OTK) suorittaneen henkilön on tullut saada lupa toimia ja esiintyä tuomioistuimissa. Aiemmin pelkkä OTM/OTK tutkinnon suorittaminen riitti tähän.

Uudistuksen tarkoituksena oli varmistaa, että kaikki tuomioistuimissa esiintyvät oikeudellisen koulutuksen saaneet lakimiehet ovat riittävän päteviä hoitamaan asioita, jotka etenevät tuomioistuinprosessiin. Lupaa pitää hakea ja luvan saamiseksi edellytetään asianajajatutkinnon suorittamista tai riittävää kokemusta tuomioistuinasioiden parissa työskentelystä.

Lisäksi tarkoitus oli saattaa kaikki tuomioistuimessa esiintyvät oikeuden alan ammattilaiset valvonnan alaisuuteen. Lupalakimiehiä valvoo oikeudenkäyntiavustajalautakunta ja myös lupalakimieheltä edellytetään hyvän asianajotavan noudattamista.

Vieritä ylös