Rauma: (02) 838 0400
Pori: (02) 632 4422

Mikä on asianajaja?

Asianajaja on oikeusalan ammattilainen, joka toimii aina oman päämiehensä etuja ajatellen. Asianajaja antaa sinulle oikeudellista asiantuntija-apua eri elämäntilanteissasi sekä yksityishenkilönä että yrityksesi edustajana.

Asianajajalta edellytetään:

  • Oikeustieteellistä korkeakoulututkintoa
  • Vähintään neljän vuoden työkokemusta lakimiestehtävissä
  • Asianajajan ammattitutkinnon suorittamista
  • Asianajajalaissa ja Asianajajaliiton säännöissä määrättyjen soveltuvuusedellytysten täyttämistä
  • Suomen Asianajajaliiton jäseneksi hyväksymistä
  • Hyvän asianajajatavan noudattamista
  • Toiminnan vastuuvakuutusta
  • Ammattitaidon ylläpitämistä jatkuvalla kouluttautumisella.

Varatuomari on oikeudellinen arvonimi, joka voidaan myöntää hovioikeuden auskultantille. Myöntäminen edellyttää vuoden auskultointia eli harjoittelua käräjäoikeudessa. Harjoitteluaikana auskultantti työskentelee notaarin virkanimikkeellä suorittaen hänelle määrätyt alioikeustuomarin tehtävät. Suuri osa asianajajista on suorittanut tuomioistuinharjoittelun eli he ovat myös varatuomareita. Tällä hetkellä noin puolet ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista oikeustieteilijöistä suorittaa auskultoinnin.

Rauma: Valtakatu 3 B 1 26100 Rauma | Pori: Antinkatu 13 B 55 28100 Pori Vastuuvapautuslause
Toteutus Digiteekki Oy