Rauma: (02) 838 0400
Pori: (02) 632 4422

Vastaus

Mitä tarkoittaa oikeusturvavakuutus/yleinen oikeusapu?

Toimeksiannon alussa selvitämme asiakkaan vakuutusyhtiöstä, onko hänellä oikeus oikeusturvavakuutuksen mukaiseen oikeusturvaetuun oikeudenkäyntikulujen kattamiseksi.

Tavanomaisiin kotivakuutuksiin ja useisiin yritysvakuutuksiin sisältyy pääsääntöisesti oikeusturvavakuutus. Vakuutusyhtiö maksaa oikeusturvaedun saajan omat oikeudenkäyntikulut vakuutusehtojen mukaisella omavastuuosuudella vähennettynä. Omavastuun määrä on tyypillisesti 15 % aiheutuneista kuluista.

Oikeusturvaetu käsittää mm. tavanomaiset riita-asiat, jotka yleinen tuomioistuin ratkaisee. Rikosasioissa oikeusturvaetu myönnetään yleensä vain asianomistajalle. Liikennerikoksissa oikeusturvaetu voidaan myöntää myös vastaajana olevalle vakuutetulle.

Suomen valtiolta voidaan hakea oikeusapua. Oikeusavun saaminen riippuu asiakkaan tuloista ja varallisuudesta. Oikeusapu voidaan myöntää myös osittain. Oikeusapupäätöksen tekee hakemuksesta oikeusaputoimisto.

Oikeusapua saavan asiakkaan ei tarvitse maksaa tuomioistuimelle oikeudenkäyntimaksuja. Mikäli oikeudenkäynti on sellainen, että asiakkaan oikeusturva edellyttää avustajan käyttöä, valtio maksaa asianajajan palkkion joko kokonaan tai osittain asiakkaan tuloista ja varoista riippuen.

Avustamme asiakastamme sekä oikeusturvaedun että oikeusavun hakemisessa.

Oikeusapu eikä yleensä oikeusturvavakuutuskaan korvaa sellaisia vastapuolen oikeudenkäyntikuluja, jotka asiakas on tuomiossa mahdollisesti velvoitettu suorittamaan vastapuolelle.

Rauma: Valtakatu 3 B 1 26100 Rauma | Pori: Antinkatu 13 B 55 28100 Pori Vastuuvapautuslause
Toteutus Digiteekki Oy