Rauma: (02) 838 0400
Pori: (02) 632 4422

Rikosasiat

”Päämieheni on syytön. Jos sitäkään…” Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Satakunnan osaston julkaiseman kirjan nimeksikin päätynyt oikeussalissa aikanaan kuultu puolustuspuheenvuoro kuvastaa maallikon käsitystä asianajajan työstä rikosoikeudenkäynnissä. Todellisuudessa rikosasioiden hoitamiseen sisältyy paljon enemmän raakaa työtä kuin kaunopuheisuutta oikeussalissa, vaikkei saliesiintymisen merkitystäkään pidä aliarvioida.

Rikosasioissa suomalaisten tai Suomessa asuvien oikeusturvaa ainakin avustajan saannin kannalta voi luonnehtia erinomaiseksi niin vastaajien kuin asianomistajien kannalta. Lainsäädännössä on erinäisin säännöksin turvattu oikeus oikeudellisen avustajan saantiin rikosasioissa. Oikeusturvaa parantaa se, että avustajaksi määrättävän tulee ensisijaisesti olla asianajaja tai julkinen oikeusavustaja.

Rikosasioissa on tyypillisesti monta eri vaihetta, joissa avustajaa tarvitaan. Toisinaan apu on tarpeen jo rikosilmoituksen tekemisessä ja viimeistään tarve saattaa ilmaantua lainvoimaisesti tuomittuja vahingonkorvauksia perittäessä. Tähän väliin jää tietysti kaikkein olennaisin eli avustaminen itse oikeudenkäynnissä.

Toimistollamme on paikallisesti rautainen kokemus rikosoikeudenkäynneistä. Olemme hoitaneet rikosasioita laidasta laitaan, sekavista liikennerikoksista vaativiin talousrikoksiin.

Palvelumme kattaa muun muassa:

  • Vastaajan/asianomistajan eli rikoksen uhrin avustamisen esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä rikos- ja lähestymiskieltoasioissa
  • Vahingonkorvausten perinnän
  • Valtiokonttorille tehtävät hakemukset

Rauma: Valtakatu 3 B 1 26100 Rauma | Pori: Antinkatu 13 B 55 28100 Pori Vastuuvapautuslause
Toteutus Digiteekki Oy