Rauma: (02) 838 0400
Pori: (02) 632 4422

Vastuuvapautuslause

Näiden www-sivujen sisältö on ainoastaan informatiivinen eikä sitä tule pitää tarjouksena tai juridisena taikka muunlaisenakaan ohjeena. Asianajotoimisto Jaakko Viinikkala Ky ei vastaa näillä sivuilla olevan tiedon oikeellisuudesta tai ajantasaisuudesta. Sivuilla oleva informaatio on yleisluontoista, eikä Asianajotoimisto Jaakko Viinikkala Ky takaa eikä vastaa tietojen soveltuvuudesta yksittäistapaukseen.

Asianajotoimisto Jaakko Viinikkala Ky ei takaa, että nämä www-sivut sisältöineen toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Asianajotoimisto Jaakko Viinikkala Ky ei vastaa välittömästä tai välillisestä vahingosta, jonka väitetään aiheutuneen näillä sivuilla olevan informaation käyttämisestä.

Kolmannen tuottamat tai julkaisemat www-sivut, joihin on linkki Asianajotoimisto Jaakko Viinikkala Ky:n sivuilta, eivät ole Asianajotoimisto Jaakko Viinikkala Ky:n hallinnassa eikä Asianajotoimisto Jaakko Viinikkala Ky vastaa tällaisten sivujen sisällöstä taikka vahingosta, joka mahdollisesti on aiheutunut tällaisilla sivuilla olevan informaation käyttämisestä.

Rauma: Valtakatu 3 B 1 26100 Rauma | Pori: Antinkatu 13 B 55 28100 Pori Vastuuvapautuslause
Toteutus Digiteekki Oy