Rauma: (02) 838 0400
Pori: (02) 632 4422

Perhe- ja perintöoikeus

Avio- tai avoliiton päättymiseen liittyy monia asioita, jotka edellyttävät puolisoiden sopimusta: Yhteinen omaisuus on jaettava, lasten osalta on päätettävä huollosta, asumisesta, tapaamisista ja vielä elatusavusta. Vanhemmat voivat melko vapaasti sopia keskenään edellä mainituista asioista, mutta vaikeassa tilanteessa sopiminen on usein hankalaa. Ilman riittävää asiantuntemusta laadittuihin sopimuksiin sisältyy myös riski jonkun osapuolen oikeuksien rikkomisesta, pahimmassa tapauksessa lapsen.

Perintöoikeuteen jokainen tutustuu viimeistään lähimmäisen kuoltua. Perintöoikeudelliset kysymykset ja ongelmat ovat aina vain mutkikkaampia johtuen paljolti siitä, että perhesuhteet ovat monimuotoistuneet. Perintöoikeudellisissa asioissa jos missä kannattaa kääntyä ajoissa asiantuntijan puoleen. Kaikkia ongelmia ei kokenutkaan lakimies pysty ennakoimaan, mutta esimerkiksi testamentin tekemisellä voidaan ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä.

Ongelmien kartoittamisen ja ehkäisemisen ohella taiten laadittu testamentti tuo merkittävää verosäästöä. Vuoden 2008 alussa uudistunut perintö- ja lahjaverolaki antaa jokaiselle varteen otettavan mahdollisuuden verosuunnitteluun. Testamentin laatimisen ohella asiantunteva avustaja on palkkansa veroinen perunkirjoituksessa ja sitä seuraavassa perinnönjaossa. Verosäästön ohella perintöasioissa on lukuisia määräaikoja, jotka täytyy osata huomioida oikeudenmenetysten uhalla.

Meillä on pitkä ja kattava kokemus perhe- ja perintöoikeudellisten toimeksiantojen hoitamisesta, niin sopimus- kuin oikeudenkäyntimenettelyssä.

  Perhe- ja perintö-oikeudessa palvelumme kattavat:

 • avioeroon liittyvät asiat (ositus ja lasten huolto, asuminen, tapaaminen ja elatusapu)
 • avioehtosopimukset
 • avioeron varalta tehdyt sopimukset
 • edunvalvonta-asiat, uutena edunvalvontavaltuutus
 • muut perheoikeudelliset asiat
 • testamentit
 • perunkirjoitukset
 • pesänselvitykset ja perinnönjaot
 • perintöverosuunnittelun
Rauma: Valtakatu 3 B 1 26100 Rauma | Pori: Antinkatu 13 B 55 28100 Pori Vastuuvapautuslause
Toteutus Digiteekki Oy